Da li je Aladin Paučinac uvredio čast Meha Mahmutovića ili je ovo politička presuda?

PRESUDA OSNOVNOG SUDA U NOVOM PAZARU – PRAVDA ILI POLITIKA?

Odluka Osnovnog suda u Novom Pazaru kojom se osnivač ISG, Aladin Paučinac kažnjava sa 150.000 dinara zbog navodnog vređanja vršioca dužnosti direktora Opšte bolnice je prava ilustracija stanja u pravosuđu koje je izloženo stalnim političkim pritiscima.

Presuda se protivi i Krivičnom zakoniku Republike Srbije koji vrlo jasno u članu 170. tačka 4. kaže:
„Neće se kazniti za delo iz st. 1. do 3. ovog člana učinilac, ako je izlaganje dato u okviru ozbiljne kritike u naučnom, književnom ili umetničkom delu, u vršenju službene dužnosti, novinarskog poziva, političke delatnosti, u odbrani nekog prava ili zaštiti opravdanih interesa, ako se iz načina izražavanja ili iz drugih okolnosti vidi da to nije učinio u nameri omalovažavanja.“

Osnivač ISG Aladin Paučinac se na protestima obraćao direktoru Opšte bolnice kao javnom funkcioneru, a ne kao privatnom licu i ne postoji pravni osnov za ovu presudu.

Presuda je apsolutno protivna i svim načelima vladavine prava, nezavisnosti sudske vlasti i dostignutim standardima u Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Inicijativa slobodnih građana izražava veliko žaljenje zbog presude sudije Igora Kozlova koji očigledno ne razume zakone države Srbije niti standarde međunarodnog prava.

Ova presuda ukida i ponižava građanski aktivizam, a brane se bahati i korumpirani funkcioneri koji očigledno imaju zaštitu u vrhu kriminogene državne vlasti.

Presuda je samo jedna pokazna vežba da se niko nikad ne usudi da kritikuje funkcionere i njihov nerad, ukazujući na njihovu odgovornost koja nas svakodnevno dovodi do katastrofalnog stanja u svim sferama javnog života.

Podsećamo da je vršilac dužnosti direktora Opšte bolnice pokrenuo još nekoliko tužbi protiv drugih aktivista Inicijative slobodnih građana ali i protiv nekoliko lekara Opšte bolnice koji su se pobunili protiv njegovog bahatog upravljanja ovom javnom ustanovom.

Članovi i aktivisti Inicijative slobodnih građana daju punu podršku osnivaču Aladinu Paučincu i pozivaju ga da u što kraćem roku uputi žalbu na ovu presudu, a ISG će nastaviti svoju borbu za pravednije i pre svega normalnije društvo.

Pozivamo građane da nam se jave i prijave sve nepravilnosti i korupciju u zdravstvenim i javnim ustanovama u Novom Pazaru i Sandžaku. Sve dojave građana ćemo objaviti sa ciljem demontiranja korumpiranog i partokratskog sistema u državi.

Inicijativa slobodnih građana nakon ove presude nastavlja još hrabriji rad za bolju budućnost našeg grada i svih građana koji u njemu žive.

(Inicijativa slobodnih građana)

Comments
Loading...